Ipse de Bruggen

De zorg van dit initiatief is uitbesteed aan Ipse de Bruggen. Uit een selectie van zorgaanbieders kwamen zij met afstand als beste uit de bus. De betrouwbaarheid, kwaliteit en mogelijkheden die zij bieden passen perfect bij de ideeën van het WIMD. Leuk gegeven is dat de oorsprong van de wereldberoemde Jostiband ligt bij Ipse de Bruggen en dat nog steeds de meerderheid van de bandleden wonen in zorgeenheden van De Bruggen.

Over Ipse de Bruggen

Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. We bieden bijzondere zorg aan mensen met een handicap. Zij zijn net als mensen zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong of oud, met een eigen persoonlijkheid, achtergrond en levensovertuiging.

Wij ondersteunen hen in het dagelijks leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. In wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland. Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook vanuit betrokkenheid en passie. Zo voelen onze cliënten zich bij ons op hun plek. En kunnen zij zich ontplooien.

Iedereen is bijzonder. Zo kijken we naar onze cliënten. Naar onszelf en naar iedereen die betrokken is bij Ipse de Bruggen. Deze opvatting vind je in alles terug. In onze werkwijze én in onze medewerkers.

Onze opdracht

Mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap kunnen bij ons wonen, werken, leren en leven. Ons aanbod is groot en divers, voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichte of ernstige verstandelijke beperking. Soms in combinatie met lichte tot ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problemen. En soms met een (ernstige) lichamelijke beperking.

Missie

Liefdevolle zorg op maat voor deze bijzondere mensen is onze opdracht. Met als doel het maximale uit hen te halen zonder te veel te vragen. Wij leren onze cliënten om te gaan met hun beperkingen. Door daar kennis, levenslust en liefde aan toe te voegen. Dat geeft vertrouwen en bevestiging van de eigen plek en mogelijkheden in onze samenleving.

Onze waarden

We vervullen onze taak vanuit vier vaste kernwaarden: vakkundig, betrokken, ondernemend en betrouwbaar. Alleen als we daaraan voldoen, kunnen we onze cliënten de beste zorg bieden. Alleen dan is Ipse de Bruggen een organisatie met kennis en kunde, én met een warm hart voor anderen. We zijn ambitieus en willen vernieuwen. Maar tegelijkertijd zijn we trots op onze prestaties. Wat onze taken ook zijn, altijd gaan we zelfbewust aan het werk. We staan voor onze verantwoordelijkheid voor anderen en zijn solidair met hen.

Deskundig en dichtbij

Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vraagt vakmanschap en kennis. Als Ipse de Bruggen willen we uitblinken in onze aanpak. De grootte van onze organisatie maakt het mogelijk om hoogwaardige, kleinschalige zorg dicht bij huis te bieden vanuit specialistische kennis.

Deskundige medewerkers

Ipse de Bruggen staat voor mensenwerk. Bijna 6.000 professionele medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers zetten dagelijks hun talenten in om mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te begeleiden. Vanuit Ipse de Bruggen krijgen zij volop ondersteuning door scholing en training. Ook onze vrijwilligers worden begeleid en getraind.

Methoden en technieken

Onze cliënten zijn bijzondere mensen. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid, mogelijkheden en behoeften. In de verzorging en begeleiding van onze cliënten gebruiken we bijzondere methoden en technieken die bij hen passen, zoals Totale communicatie.

Expertisecentrum

Bij Ipse de Bruggen is veel kennis in huis over het verzorgen en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking in huis. Alle specialistische kennis van artsen voor verstandelijk gehandicapten, gedragsdeskundigen en vaktherapeuten is ondergebracht in hetExpertisecentrum. Hier wordt kennis met elkaar gedeeld en nieuwe kennis ontwikkeld. Bijvoorbeeld over medische zorg, gedrag, logopedie, dieetadviezen, fysiotherapie, ergotherapie en tandheelkunde.

Comments are closed.