Sponsoring

Enige jaren geleden zijn de eerste gesprekken begonnen met Wonen Midden-Delfland met als doel dit te realiseren. Na vele overleggen met architect, woningbouwvereniging, ouders en andere belanghebbenden zijn dit voorjaar alle papieren ondertekend en wordt het huis aan de Veldvreugd in Schipluiden gebouwd. De eerste paal is in september 2011 geslagen. Woningstichting Wonen Midden-Delfland draagt zorg voor het bouwen van het huis. Voor het interieur worden fondsverstrekkers aangeschreven en (lokale) bedrijven.

Het is de bedoeling dat de oplevering van het huis medio 2012 gaat plaatsvinden. De aankleding van het huis zal dan starten en dat brengt veel kosten met zich mee. Aangezien de jongvolwassenen dat niet volledig zelf kunnen opbrengen vragen wij uw hulp. Door ons te sponsoren helpt u ons bij het realiseren van dit fantastische initiatief voor verstandelijk gehandicapten.

U kunt ons sponsoren op verschillende manieren. Uiteraard is er de gift. Omdat wij ANBI gecertificeerd zijn is deze gift voor u fiscaal aftrekbaar. Uiteraard kunt u ons ook op andere manieren helpen. Bijvoorbeeld door kortingen op het leveren van producten. Op deze manier helpen wij elkaar. Uiteraard doen wij er iets voor terug. Als dank voor uw steun creëren wij een sponsorbord in de hal van het huis. Op dit bord komen alle namen van de sponsors te staan die meer dan € 250,- schenken en voor giften boven de € 1.000,- laten wij ook het logo plaatsen.

Als stichting zijn wij er ongelooflijk trots op dat wij dit huis hebben kunnen realiseren. Wonen Midden-Delfland bouwt het huis en wij hopen van harte dat u ons mee wilt helpen met het interieur. Op deze manier zorgen wij er gezamenlijk voor dat deze Midden-Delflandse jongvolwassenen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u altijd mailen naar stichtingwimd@gmail.com.

Inmiddels zijn er toezeggingen van: (Als u op de logo’s klikt, dan wordt u doorverwezen naar de website van het fonds)

 

Delftse IJs- en Sportclub Bertus (DIJC Bertus)

Oranjefonds

VSB Fonds

Stichting tot beheer van de Loswal "De Bonnen"

Fonds NutsOhra

CZ Fonds

Rabobank

Fonds1818

Comments are closed.